Teràpia Familiar

La familia és l'equip que tots tenim per defecte. En moltes ocasions ens recolzem els uns amb els altres per afrontar situacions complicades. Aquestes dinàmiques familiars són de vital importància i per tant creiem que el treball en equip per superar una dificultat ens és molt beneficiós.

Alguns dels motius que poden dur a demanar directament aquest format poden ser les dificultats que existeixen en la relació de pares-fills, processos de separació, l'arribada de nous membres a la família, etc.

A Psicoteràpia Esparreguera considerem que cada membre de la familia intervé directament o indirectament en les dinàmiques que es generen; quan existeix malestar resulta de gran ajuda aquest format de teràpia. 

Creiem que la teràpia familiar s'enriqueix des de dues perspetives diferents, és per això que la nostra metodologia implica a tot l'equip de Psicoteràpia Esparreguera.  


 

* Ja sabeu que a nosaltres ens agrada treballar amb persones significatives, és per això que moltes vegades demanem la col·laboració de la família en un procés de teràpia individual encara que no sigui en aquest format específic. 


 

Com treballem?

En aquest format, treballem els dos terapeutes de Psicoteràpia Esparreguera

En general, realitzem algunes sessions d'avaluació on recollim la informació necessària per valorar el problema.

Fet això, concretem uns objectius conjuntament i ens posem a treballar!

 

Les sessions tenen una durada aproximada d'una hora i mitja i es distribueixen en dues parts:

         1h 15min de sessió

         Ens reunim l'equip de terapeutes

         10 min devolució

        

        

Articles d'interès

Expectatives

Com influeixen les expectatives?

Separació

Com li diem que ens separem?

Procés de separació

Procés de separació